Головна


Шановні друзі, партнери та всі учасники фінансового ринку!

Представляємо Вашій увазі резолюцію XVI  МIЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ УЧАСНИКІВ СТРАХОВОГО РИНКУ

Основними завданнями ХVI Міжнародного фінансового форуму є розвиток інтеграційних процесів в міжнародний ринок фінансових послуг, консолідація діяльності фінансового сектору, розповсюдження успішного досвіду та досягнень сучасного менеджменту, обмін новими ідеями та досвідом роботи задля найкращого задоволення потреб клієнтів страховиків та захисту їх інтересів, ділові зустрічі страховиків і розвиток партнерських відносин.

Узагальнюючи роботу Форуму, в якому взяли участь 160 представників з 15 країн світу, відмічається актуальність тем виступів спікерів і модераторів (всього 45 на дев`яти конференціях, круглих столах і дискусіях), активність учасників в обговоренні тем Фінансового форуму.

Наше суспільство постійно стикається з потенційно технологічними, демографічними та кліматичними зрушеннями. І які б зміни в майбутньому не були, страховики повинні мати можливість продовжувати надавати страхові послуги, цінні для населення, громадськості та забезпечувати страховими продуктами, які б допомагали клієнтам вести безпечне і благополучне життя.

Звичайно, для розвитку страхового бізнесу в Україні, захисту і збереження заощаджень клієнтів страховиків в майбутньому, нам потрібна нормативна база, яка належним чином відображатиме сучасну бізнес-модель страхового ринку, і враховуватиме її вплив на споживачів, корпоративний сектор, та свідчитиме про дійсне партнерство страхового бізнесу і держави у прийнятті важливих і правильних рішень для страхового ринку.

Отже, враховуючи сучасний стан реформ у фінансовому секторі, вплив поточної макроекономічної та військово-політичної ситуації на формування умов для ведення бізнесу та конкурентоспроможності національної економіки,

розуміючи складність завдань у кризовий період, що вимагають витримки та чіткої координації дій, докапіталізації страхового ринку, забезпечення високих стандартів надання страхових послуг, подальшої взаємодії з органами державної влади, посилення зв’язків з ринком та громадськістю,

з метою підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності вітчизняного страхового ринку України та його інтеграції до міжнародних систем страхування та перестрахування,

Учасники Форуму поставили перед собою наступні завдання:

 1. Об’єднати зусилля щодо представлення інтересів страхового бізнесу, консолідації можливостей об’єднань страховиків для досягнення ефективних результатів у лобіюванні інтересів учасників страхового ринку.
 2. Продовження розробки та прийняття проектів регулятивних актів, на виконання запланованих реформ, відображених у Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року, зокрема тих, що спрямовані на вдосконалення державного регулювання страхового сектору.
 3.    Сприяння подальшому розвитку страхування життя і пенсії як одному з ефективних механізмів накопичування коштів та подальшого інвестування їх в економіку України.
 4. Вирішення  проблемних питань щодо оподаткування страхової галузі, рішення яких запропоновані у зареєстрованому в грудні 2015 р. законопроекті № 3668 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування діяльності та доходів, пов’язаних із страхуванням», зокрема, який передбачає усунення подвійного оподаткування, блок пропозицій щодо оподаткування страхування життя, зокрема податкові пільги в довгострокових особистих видах страхування, вдосконалення термінів щодо недержавного пенсійного забезпечення, медичного страхування, питання оподаткування перестрахування, діяльності Ядерного страхового пулу.
 5. Пошуки напрямів ефективного і успішного інвестування коштів страховиків та нормативного їх закріплення, забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів України щодо напрямів інвестицій страховиків в економіку України.
 6. Сприяння прийняттю Законів України «Про страхування», “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” в нових редакціях.
 7. Сприяння розвитку інформаційних технологій в сфері страхового бізнесу.
 8.   Запровадження високих стандартів моторного страхування: вимоги до якості, видів та структури активів страховиків, скорочення строків виплати страхового відшкодування, приведення захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах до вимог законодавства ЄС шляхом поступового збільшення страхових сум, вдосконалення системи  відшкодування збитків,  завданих потерпілим, положення про які містяться у законопроекті  № 3670 “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (нова редакція).
 9. Запровадження правових норм щодо посилення інституційної спроможності та матеріально-технічного забезпечення Нацкомфінпослуг при підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» №2413а від 20.07.2015 для розгляду у Верховній Раді України у другому читанні, а ініціативу щодо передачі функцій страхового нагляду до НБУ вважати недоцільною, передчасною і такою, яка на даному етапі може привести більше до негативних наслідків.
 10.    Впровадження ефективних наглядових процедур, вдосконалення системного аналізу та дистанційного моніторингу дотримання встановлених економічних нормативів і правил надання страхових послуг, забезпечення прозорості та неупередженості рішень щодо застосування заходів впливу до порушників встановлених норм і правил.
 11. Закріплення дієвої системи захисту прав споживачів, формування надійних механізмів забезпечення безпеки коштів інвесторів та громадян, підвищення фінансової грамотності населення, вже закріплених  у проекті Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг” №2456-д, зареєстрованого 29.12.2015 р.
 12. Опрацювання та прийняття представлених Комісією і НБУ змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 135.
 13. Стимулювання розвитку добровільного та впровадження обов’язкового медичного страхування, зокрема, шляхом підтримки проекту Закону № 4981 від 14.07.2016 р. “Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні”. Організації заходів щодо його популяризації та доопрацювання у профільних комітетах Верховної Ради України.
 14. Врегулювання особливостей та введення термінів на законодавчому рівні щодо страхування ризиків, пов’язаних з заподіянням шкоди життю, здоров’ю громадян в зоні АТО.
 15. Сприяння розвитку аграрного страхування шляхом прийняття проекту Закону «Про особливості здійснення страхування ризиків сільськогосподарського виробництва» у новій редакції.
 16. Створення при Нацкомфінпослуг робочої групи з питань внесення змін до законодавства в сфері страхування подорожуючих за участю представників туристичного бізнесу, страхових та асистуючих компанії з метою підвищення гарантій та захищеності подорожуючих громадян України в інші країни, ніж країни Шенгенської зони, які на сьогодні законодавчо є більш захищеними.
 17. Підтримка у прийнятті постанови Кабінету Міністрів України про обов’язкове страхування цивільної авіації, розробленої на виконання Повітряного кодексу та міжнародних актів, зобов’язання по яким прийняті Україною.
 18. Імплементація директиви ЄС щодо регулювання страхового посередництва.
 19. Інформування міжнародної громадськості щодо досягнень страхового ринку України з метою залучення іноземних інвестицій шляхом англомовних публікацій.

Підкреслюючи, що важливішою умовою успішного розвитку страхового ринку є обмін світовим досвідом та його застосування до національних страхових ринків, продовжити традицію та провести XVII Міжнародний фінансовий форум 13-16 вересня 2017 року.

Iнвестиційний партнер:

ICU_logo

 

Партнери:

Снимо1к

Снимок

Медіа-партнери:

  КонсультантРевю

Снимокlogo

Фокус

AUBP-LOGO-UKR

SIAZCentrСаипроФакс

xprimmcom_TEXT NOU

Logo InVenture (light background)